Cảm nhận của học viên

Việt Nam

Giới thiệu trường: Tiếng Việt (Bạn Nga)

Giới thiệu trường: Tiếng Việt (Bạn Hồng)

Giới thiệu cảnh quang quanh trường: Tiếng Việt (Ban Nga/ Bạn Hồng)

Campuchia

Giới thiệu trường: Tiếng Campuchia (Bạn Wat)

Giới thiệu cảnh quan gần trường: Tiếng Campuchia (Bạn Wat)