Nhằm mục đích thúc đẩy việc giao lưu văn hoá, nguồn lực giữa Nhật Bản với các quốc gia đang phát triển nhanh chóng ở châu Á, Công ty Kakehashi Sky Solutions Co., Ltd. đã mở Trường AMAMI KAKEHASHI INTERNATIONAL SCHOOL cùng với các dịch vụ khác để hỗ trợ việc tuyển dụng người nước ngoài cho các công ty Nhật Bản. Cho đến nay chúng tôi đã có những thành tích về việc tuyển dụng nhân sự nước ngoài cho các công ty nội địa của Nhật Bản từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và cả Campuchia.

Thành tích hỗ trợ tuyển dụng người nước ngoài cho các công ty Nhật của Công ty
TNHH Kakehashi Sky Solutions (5 năm gần đây)