Nhằm hỗ trợ cho các bạn trẻ các nước có mục tiêu làm việc tại Nhật - học lên cao, chúng tôi thiết lập hệ thống giảm học phí, tặng học bổng cho học viên. Dựa theo kết quả kỳ thi đầu vào, học viên có thể nhận được tiền học bổng trợ cấp để giảm nhẹ gánh nặng khi sang Nhật, hay dựa vào kết quả của kỳ học để nhận được học bổng.

Chế độ học bổng

Với những học viên suất sắc sẽ nhận được học bổng của trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chế độ khuyến học

Mỗi năm 3 lần vào cuối học kì và cuối năm, chúng tôi sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn như tính kỉ luật, thời gian lên lớp, tiến bộ trong năng lực tiếng Nhật, thành tích thực nghiệm,...để đánh giá học viên suất sắc và trao học bổng.